Få tilgang til medisinsk ekspertise og topp rangerte sykehus ved kritisk sykdom

 

Dersom du rammes av en kritisk sykdom er det avgjørende at du får rett diagnose og får den beste behandlingen. Med Best Doctors vil din diagnose bli kvalitetssikret av medisinske spesialister, samt at du vil få tilgang til den beste tilgjengelige behandlingen utenfor Norge.

Best Doctors vil administrere hele behandlingsløpet, og hvor alle kostnader dekkes under en forsikringsløsning med opptil kr. 10.000.000,- per forsikringsperiode, og totalt kr. 20.000.000,-. Det gjelder ingen egenandel, og programmet dekker også utgiftene til en ledsager ved reise utenlands, og for begge foreldrene ved behandling av barn.

 

Trykk på bildet under for presentasjon av Best Doctors.

 
 
 
 

Les mer om kunders erfaring med Best Doctors
(trykk på bildene under)