Helseforsikringen Best Doctors

Best Doctors

Dersom du er blitt diagnostisert med en kritisk sykdom som er dekket under Best Doctors-programmet, tar du kontakt med
Best Doctors som vil koordinere prosessen videre.                 

Telefon: 21 49 50 77  
E-post: bestdoctors(at)no.falck.com

Kritiske sykdommer som er dekket under Best Doctors programmet:

  • Kreftbehandling
  • Koronarkirurgi
  • Bytte eller reparasjon av hjerteklaff
  • Nevrokirurgi
  • Organtransplantasjon fra levende donor
  • Benmargstransplantasjon