Behovene endrer seg - vi finner forsikringsløsningen.


Skadeoppgjør etter Brexit
Hva skjer med skadebehandling på forsikringer tegnet via Lloyd´s etter en "Hard-Brexit"?


Zurich ny strategisk samarbeidspartner

NUA tilbyr nå løyvegarantier som en forsikringsløsning.

Best Doctors - internasjonalt behandlingsprogram for kritisk sykdom.
Programmet vil gi deg tilgang til den ledende medisinske ekspertisen i verden og behandling ved topp rangerte sykehus.


NUA tilbyr også garantier innen entreprise, husleie, skattetrekk og reise.

Norwegian Underwriting Agency (NUA) er et norsk forsikringsagentselskap som er godkjent av Finanstilsynet.

Som Lloyd’s Approved Coverholder, kan vi plassere forsikringer i det engelske forsikringsmarkedet Lloyd's of London.

NUA leverer forsikringer og garantier til det norske markedet gjennom ulike distribusjonskanaler og direkte salg. 

NUA utsteder forsikringsdokumenter og vilkår på norsk og i henhold til norsk lov. Skadeoppgjør foretas av uavhengige skadeoppgjørsselskap i Norge. 

 
I forbindelse med formidling av forsikringer, behander NUA personopplysninger for å kunne administrere de ulike ordningene.
Med innføringen av den nye personvernforordningen (General Data Regulation Protection - GDPR), vil det bli innført nye regler som må implementeres i den enkelte bedrifts behandling av personopplysninger.

Avtaler i Lloyds´ - overføring av forsikringsavtaler

Lloyd´s ønsker å overføre enkelte forsikringspoliser til Lloyds Brussel. En slik overføring vil ikke påvirke avtalens vilkår, med unntak av at Lloyd´s Brussel da vil være forsikringsselskap og behandlingsansvarlig i forhold til de overførte forsikringsavtalene.

Ytterligere informasjon (herunder hvorvidt dette vil påvirke deg) om de aktuelle avtalene dette berører, dine rettigheter og hva du må foreta deg, finnes på lloyds.com/brexittransfer.

 
 

KONTAKTINFO:

Norwegian Underwriting Agency AS (Org. nr. 991 073 892)

Adresse: Rådhusgaten 23,  0158 OSLO
Telefon: 06185
Kundeservice - privat: 22 120 130
E-post: post(at)norua.com