Behovene endrer seg - vi finner forsikringsløsningen

NUA har inngått ett samarbeid med INSR om skadeforsikring.
Vi kan nå tilby en komplett og skreddersydd forsikringspakke for næringslivskunder og grupper.

 
NUA lanserer nå et internasjonalt program
for kritisk sykdom.

Programmet vil gi deg tilgang til den ledende medisinske ekspertisen i verden og behandling ved topp rangerte sykehus.

Norwegian Underwriting Agency (NUA) er et norsk forsikringsagentselskap som er godkjent av Finanstilsynet.

Som Lloyd’s Approved Coverholder, kan vi plassere forsikringer i det engelske forsikringsmarkedet Lloyd's of London.

NUA leverer forsikringer og garantier til det norske markedet gjennom ulike distribusjonskanaler og direkte salg. 

NUA utsteder forsikringsdokumenter og vilkår på norsk og i henhold til norsk lov. Skadeoppgjør foretas av uavhengige skadeoppgjørsselskap i Norge.