Krav under garanti

Dersom du ønsker å melde et krav under en garanti som er utstedt av Brim / Amtrust, gjøres dette ved direkte henvendelse til:
Brim AB, PO Box 19572, SE-104 32 Stockholm, tlf. +46 (0) 8-441 89 70, Kontakt: Rikard Öijermark.