Behovene endrer seg - vi finner forsikringsløsningen.

 

Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) er et norsk forsikringsagentselskap som er godkjent av Finanstilsynet.

NUA er en godt etablert forsikringsagent i det norske markedet, og tilbyr et stort utvalg at forsikringsprodukter samt ulike garantier til bedrifter i Norge. NUA utsteder forsikringsdokumenter og vilkår på norsk og i henhold til norsk lov. Skadeoppgjør foretas av uavhengige skadeoppgjørsselskap i Norge.
NUA inngikk i 2019 en strategisk samarbeidsavtale med Zurich gjennom en MGA-avtale (Managing General Agent) om ulike forsikringsdekninger samt garantier (Surety Bonds).


NUA har inngått en strategisk samarbeid med forsikringsselskapet Zurich.


NUA tilbyr garantier innen flere områder.


Avtaler i Lloyds´ - overføring av forsikringsavtaler

Lloyd´s ønsker å overføre enkelte forsikringspoliser til Lloyds Brussel. En slik overføring vil ikke påvirke avtalens vilkår, med unntak av at Lloyd´s Brussel da vil være forsikringsselskap og behandlingsansvarlig i forhold til de overførte forsikringsavtalene.

Ytterligere informasjon (herunder hvorvidt dette vil påvirke deg) om de aktuelle avtalene dette berører, dine rettigheter og hva du må foreta deg, finnes på http://lloyds.com/brexittransfer

Skadeoppgjør etter Brexit

Hva skjer med skadebehandling på forsikringer tegnet via Lloyd´s etter en "Hard-Brexit"?


KONTAKTINFO:

Norwegian Underwriting Agency AS (Org. nr. 991 073 892)
Adresse: Rådhusgaten 23, 0158 OSLO
Telefon: 06185
Kundeservice - privat: 22 120 130
E-post: post(at)norua.com