Behovene endrer seg - vi finner forsikringsløsningen.

 

Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) er et norsk forsikringsagentselskap som er godkjent av Finanstilsynet.

NUA er en godt etablert forsikringsagent i det norske markedet, og tilbyr et stort utvalg at forsikringsprodukter samt ulike garantier til bedrifter i Norge. NUA utsteder forsikringsdokumenter og vilkår på norsk og i henhold til norsk lov. Skadeoppgjør foretas av uavhengige skadeoppgjørsselskap i Norge.
NUA inngikk i 2019 en strategisk samarbeidsavtale med Zurich gjennom en MGA-avtale (Managing General Agent) om ulike forsikringsdekninger samt garantier (Surety Bonds).


Alivia Kreftforsikring

Trygghet dersom du blir rammet av kreft. Les mer om dette produktet som vil bli lansert i løpet av våren 2023.

Arendalsuka 2023

NUA var tilstede under Arendalsuka 2023. Temaet var om behandlingstilbudet for kreftpasienter er godt nok?
Se debatten ved å trykke på symbolet under.

NYHET!

NUA har inngått avtale med AIG om formidling av reiseforsikring.


Avtaler i Lloyds´ - overføring av forsikringsavtaler

Lloyd´s ønsker å overføre enkelte forsikringspoliser til Lloyds Brussel. En slik overføring vil ikke påvirke avtalens vilkår, med unntak av at Lloyd´s Brussel da vil være forsikringsselskap og behandlingsansvarlig i forhold til de overførte forsikringsavtalene. Ytterligere informasjon (herunder hvorvidt dette vil påvirke deg) om de aktuelle avtalene dette berører, dine rettigheter og hva du må foreta deg, finnes på http://lloyds.com/brexittransfer

Skadeoppgjør etter Brexit


NUA tilbyr garantier innen flere områder


KONTAKTINFO:


Norwegian Underwriting Agency AS (Org. nr. 991 073 892)
Adresse: Rådhusgaten 23, 0158 OSLO
Telefon: 06185
Kundeservice - privat: 22 120 130
E-post: post(at)norua.com