Garanti - be om tilbud

NUA vil gjøre en vurdering av det selskap som søker om garanti, hvor det bla. stilles krav til selskapets økonomiske styrke.
For å sette søkeprosessen i gang vil vi trenge siste årsregnskap, samt f.eks. kvartalstall, halvårstall dersom dette er tilgjengelig.

Dersom det søkes om entreprenørgaranti, vil vi trenger  et eksemplar av den kontrakt det skal garanteres for i det aktuelle prosjekt. Dersom det søkes om en ramme bes oppgitt ønsket ramme, samt en beskrivelse av den type prosjekt som vil omfattes.

De ovennevnte vedlegg kan sendes til:
  E-post: garanti(at)norua.com 

Har du spørsmål om garantier, ta gjerne kontakt direkte med
Tom André Kårvik på tlf. 94 00 23 09 eller
send e-post til: tak(at)norua.com

.