I henhold til pakkereiseloven må alle selskaper som driver med pakkereiser stille en garanti hos Reisegarantifondet (RGF) som sikkerhet for den reisendes forskuddsbetaling og hjemreise.

NUA kan tilby denne type garanti og som da vil bli utstedt i henhold til Reisegarantifondets standard.

.