Gruppelivsforsikring er en livsforsikring som gir en engangserstatning uansett dødsårsak. Forsikringen kan gjelde både i arbeidstid og/eller fritid, enten det skyldes sykdom eller ulykke.

Gruppeliv er en livsforsikring som tegnes for ansatte i bedriften. Ved et eventuelt dødsfall utbetales den avtalte forsikringssum til de etterlatte som en engangserstatning. Hvis arbeidstakeren går ut av forsikringen før opphørsalder, har han/hun rett til, uten helseprøving, å tegne en individuell livsforsikring med inntil samme forsikringsbeløp som gjaldt for vedkommende i gruppelivsforsikringen (såkalt fortsettelsesforsikring). Følgende er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall i nevnte rekkefølge: Avdødes ektefelle/samboer, avdødes livsarvinger, testamentsarvinger, arvinger etter loven. Det er anledning til å foreta individuell oppnevnelse av begunstiget person. Kontakt i så fall selskapet for eget skjema. Eventuelle barnetillegg vil tilfalle det eller de barn under 21 år som er berettiget til dette.

Skatteregler: Arbeidsgiveren betaler premien. Denne skal føres som lønn til den ansatte. Gruppelivsforsikringspremien er fradragsberettiget for bedriften.

Ytterligere informasjon om forsikringen finner du i forsikringsvilkårene.

.