Ervervsuførhetsforsikring gir rett til en erstatning dersom den forsikrede rammes av sykdom eller ulykke som medfører varig ervervsuførhet.

.