Krav under NS-garanti

Dersom du ønsker å melde et krav under en NS-garanti som er utstedt av Brim / Amtrust, gjøres dette ved direkte henvendelse til:
Brim AB, PO Box 19572, SE-104 32 Stockholm, tlf. +46 (0) 8-441 89 70, Kontakt: Rikard Öijermark.

Andre leverandører: Ta direkte kontakt med oss på post(at)norua.com / tlf. 06185 /
                                               kundeservice privat tlf: 22 120 130


Krav knyttet til transportløyver

Krav knyttet til transportløyver kan rettes til Crawford & Company (Norway) AS og som vil behandle disse på vegne av AmTrust International Underwriters DAC.
Crawford & Company (Norway) AS, Postboks 133, 1300 Sandvika. Telefon 67 55 25 00. E-post: company@crawco.no


Øvrige garantier

For øvrige garantier; ta direkte kontakt med oss på: post(at)norua.com / tlf. 06185 / kundeservice privat tlf: 22 120 130